Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Μάθημα φιλοσοφίας ...


Πανεπιστήμιο...
Στην αίθουσα, διδασκαλία... φιλοσοφίας!
Ερώτημα περί του "Είναι"...
Οι τοίχοι είναι μαυρισμένοι απ' τα λόγια των παιδιών:
"Εδώ θα έγραφα το όνομα της αγαπημένης μου αν είχα"...
Ο καθηγητής διαβάζει απ' το βιβλίο:
"... οι επτά τρόποι του περιέχοντος
κατανεμημένοι σε τέσσερις οντολογικούς τομείς.
Το περιεχόμενο του είναι είναι το ίδιο το είναι..."
Και στους τοίχους:
"Θέλουμε να ξανακάνουμε τις ιδέες επικίνδυνες".
Στο βιβλίο:
"... ο Λόγος είναι κάτι παραπάνω από τη φωτίζουσα συνείδηση
ή το ολοκληρώνον πνεύμα!".
Κι ο τοίχος:
"Το μπετόν μας μαθαίνειτην αδιαφορία"...
Το βιβλίο:
"... η υπόσταση αποτελεί το θεμέλιο
και ο Λόγος τον δεσμό των τρόπων του περιέχοντος
που εμείς είμαστε...".
Και στους τοίχους:
"Έξω οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι ψυχοπαθείς.
Μέσα οι δικαστές κι οι υγιείς"!
Στο βιβλίο φιλοσοφίας:
"... όσο κατεβαίνουμε προς την Εμπειρική Ύπαρξη
τόσο υποβιβαζόμαστε, αλλά συνάμα γινόμαστε ασφαλείς...".
Κι ο τοίχος:
"Όπου και να κοιτάξεις θα ξεράσεις"....

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Το χρήμα ...

... το χρειαζόμαστε τόσο ώστε να μην το χρειαζόμαστε!

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Η Δημιουργία του κόσμου (συνοπτικά)

Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι δέχονται ως αρχή του κόσμου ένα φυσικό στοιχείο. Ο Θαλής το νερό, ο Αναξίμανδρος το άπειρο, ο Ηράκλειτος το λόγο, ο Αναξιμένης τον αέρα, ο Δημόκριτος τα άτομα, ο Αναξαγόρας το νου, ο Εμπεδοκλής τα τέσσερα στοιχεία: πυρ, γη, αέρα και νερό!
Ο Πλάτων δέχεται πως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο αλλά με βάση προϋπάρχουσα ύλη που την οδήγησε απ' την αταξία στην τάξη.
Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως Θεός και κόσμος είναι ένα ενιαίο σύνολο και υιοθετεί την άποψη περί συναιωνιότητας αυτών.
Κατά τον Επίκουρο τα πάντα έγιναν αυτόματα και τυχαία, χωρίς την προϋπαρξη ύλης.
Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, τον κόσμο δημιούργησε ο Τριαδικός Θεός εκ του μηδενός ("εξ ουκ όντων") και άνευ προϋπάρχουσας ύλης.