Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Κλειστόν...

... γιατί και η Φιλοσοφία 
έχει τα όριά της!