Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Πώς ο Μαρξ "διαβάζει" την ανθρώπινη κοινωνία...

Σύμφωνα με τον Μαρξ, η κοινωνία χωρίζεται σε τρία επίπεδα:
Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται οι λεγόμενες "φυσικές προϋποθέσεις παραγωγής".
Εδώ ανήκει οτιδήποτε η κοινωνία βρίσκει έτοιμο στη φύση: βλάστηση, πρώτες ύλες, ορυκτός πλούτος κλπ.
Αυτά τα δεδομένα αποτελούν το θεμέλιο κάθε κοινωνίας και διαμορφώνουν ανάλογα τον πολιτισμό και την ιδεολογία της.
Όσοι, π.χ., ζουν νομαδικά στην έρημο σαχάρα και τρέφονται με χουρμάδες σκέφτονται εντελώς διαδορετικά από ένα λαό που ζει ψαρεύοντας ή κάνοντας θαλάσσιο εμπόριο.
Στο επόμενο επίπεδο βρίσκονται οι λεγόμενες "παραγωγικές δυνάμεις" ή "μέσα παραγωγής".
Εδώ ο Μαρξ κατατάσσει την εργατική δύναμη του ανθρώπου, τα εργαλεία και τις μηχανές που αυτός κατασκευάζει.
Στο τρίτο επίπεδο βρίσκεται το "ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων παραγωγής και ο καταμερισμός εργασίας". Δηλαδή, σε ποιους ανήκουν τα μέσα παραγωγής και πώς είναι οργανωμένη η εργασία σε μια κοινωνία.
Είναι προφανές πώς διαφορετικά σκέφτονται οι άνθρωποι στα πλαίσια μια φεουδαρχικά οργανωμένης κοινωνίας, μιας βιομηχανικά οργανωμένης κοινωνίας ή μιας κοινωνίας παροχής υπηρεσιών...

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Τύχη ή ταλέντο;

 Δεν υπάρχει τύχη!
Υπάρχει μόνο η στιγμή 
που το ταλέντο συναντά την ευκαιρία...


Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Διαλεκτικός υλισμός.

Ο Μαρξ ονόμαζε "βάση" μιας κοινωνίας τις υλικές και οικονομικές συνθήκες που χαρακτήριζαν τη συγκεκριμένη κοινωνία.
Αντίθετα, ονόμαζε "επικοδόμημα" μιας κοινωνίας τις αντιλήψεις, τον τρόπο σκέψης, τη θρησκεία, την ηθική, την τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, το πολιτικό και θεσμικό σύστημα της κοινωνίας αυτής.
Όπως η βάση στηρίζει το επικοδόμημα, έτσι και οι υλικές συνθήκες στηρίζουν όλες τις πνευματικές και ιδεολογικές αντιλήψεις της κοινωνίας.
Μεταξύ "βάσης" και "επικοδομήματος" αναπτύσσεται μια σχέση αλληλεπίδρασης, την οποία ο Μαρξ ονόμαζε "διαλεκτικό υλισμό.