Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Διαλεκτικός υλισμός.

Ο Μαρξ ονόμαζε "βάση" μιας κοινωνίας τις υλικές και οικονομικές συνθήκες που χαρακτήριζαν τη συγκεκριμένη κοινωνία.
Αντίθετα, ονόμαζε "επικοδόμημα" μιας κοινωνίας τις αντιλήψεις, τον τρόπο σκέψης, τη θρησκεία, την ηθική, την τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, το πολιτικό και θεσμικό σύστημα της κοινωνίας αυτής.
Όπως η βάση στηρίζει το επικοδόμημα, έτσι και οι υλικές συνθήκες στηρίζουν όλες τις πνευματικές και ιδεολογικές αντιλήψεις της κοινωνίας.
Μεταξύ "βάσης" και "επικοδομήματος" αναπτύσσεται μια σχέση αλληλεπίδρασης, την οποία ο Μαρξ ονόμαζε "διαλεκτικό υλισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: