Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Τελικά τι είναι η ζωή;

Μήπως είναι μια επιχείρηση 
που δεν βγάζει τα έξοδά της;

Δεν υπάρχουν σχόλια: